پروفیل کنگره

پروفیل کنگره 2


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,850
+ 1.2%

20*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,530
+ 1.2%

40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,530
+ 1.2%

30*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,530
+ 1.2%

60*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,530
+ 1.2%

40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,530
+ 1.2%

20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/11
38,900
+ 1.2%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی