قیمت ورق سیاه

ورق سیاه 20


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1403/1/21
30,320
+ 6.6%

ورق سیاه 25


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1403/1/21
30,320
+ 6.6%

ورق سیاه 30


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1403/1/21
30,320
+ 6.6%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی