قیمت پروفیل استیل

پروفیل استیل آلیاژ 304


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ابعاد ضخامت آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 1 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
209,250
0.0%

20*20 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
190,910
0.0%

30*20 1 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
209,250
0.0%

30*20 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
209,250
0.0%

30*30 1 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
209,250
0.0%

30*30 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
190,910
0.0%

30*30 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
190,910
0.0%

40*40 1 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
209,250
0.0%

40*80*2 2 304 6 متری کیلوگرم 1403/1/20
209,250
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی