ورق A283

ورق A283 6


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/1/20 )

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 6 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/20
44,350
-7.0%

Gr C 6 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1403/1/20
45,080
+ 0.8%

ورق A283 8


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/1/20 )

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 8 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/20
43,610
-7.0%

Gr C 8 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1403/1/20
44,350
+ 1.0%

ورق A283 10


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/1/20 )

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 10 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/20
43,610
-1.7%

Gr C 10 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1403/1/20
44,350
+ 3.9%

ورق A283 12


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/1/20 )

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
Gr C 12 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/20
42,240
-2.6%

Gr C 12 6000*1500 فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران 1403/1/20
42,980
+ 1.7%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی