هاش HEA

هاش HEA


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز استاندارد حالت برند محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10 HEA 12 متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
64,910
+ 5.0%

14 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
29,590
+ 5.0%

16 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
64,910
+ 5.0%

18 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
42,950
+ 5.0%

20 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
39,140
+ 5.0%

22 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
57,270
+ 5.0%

24 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
69,680
-0.7%

26 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
70,640
+ 5.0%

28 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
70,640
-7.5%

30 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
70,640
+ 5.0%

32 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
70,640
+ 5.0%

34 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
70,640
+ 5.0%

36 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
70,640
-2.1%

40 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
71,590
+ 5.0%

50 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/20
71,590
+ 5.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی