نبشی و ناودانی استیل

نبشی و ناودانی استیل (نبشی استنلس استیل)


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 3 304 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
247,710
0.0%

30*30 3 304 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
247,710
0.0%

40*40 4 304 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
247,710
0.0%

50*50 5 304 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
247,710
0.0%

80*80 8 304 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
247,710
0.0%

نبشی و ناودانی استیل (ناودانی استنلس استیل)


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
4 4 304L 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
293,580
0.0%

5 5 304L 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
293,580
0.0%

6 5 304L 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
293,580
0.0%

8 5 304L 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
293,580
0.0%

10 6 304L 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
293,580
0.0%

12 6 304L 6 متری کیلوگرم 1402/11/14
293,580
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی