میلگرد 20

میلگرد 20


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار نورد کاسپین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,850
0.0%


میلگرد آجدار اروند 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,290
0.0%


میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,480
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/21
22,110
0.0%


میلگرد آجدار پرشین فولاد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,390
0.0%


میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,560
0.0%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,850
0.0%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,850
0.0%


میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
23,850
0.0%


میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,380
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/21
21,930
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,470
0.0%


میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,020
0.0%


میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,930
0.0%


میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,020
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,660
0.0%


میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,380
0.0%


میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,020
0.0%


میلگرد آجدار خلیج فارس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,100
0.0%


میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,650
0.0%


میلگرد آجدار آریان فولاد 20 A3 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1402/11/21
22,390
-8.6%


میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
23,400
0.0%


میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,930
0.0%


میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,290
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
24,310
0.0%


میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,390
0.0%


میلگرد آجدار هیربد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
21,930
0.0%


میلگرد آجدار پردیس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,020
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,570
-7.5%


میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
22,850
+ 3.1%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/21
23,580
0.0%


میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/18
25,230
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی