میلگرد 12

میلگرد 12


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,400
+ 0.8%


میلگرد آجدار فولاد ثامن 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,400
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,120
+ 1.6%


میلگرد آجدار پردیس 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,260
+ 0.4%


میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
25,510
+ 1.8%


میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,400
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,530
+ 0.4%


میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,040
0.0%


میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,950
0.0%


میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,030
0.0%


میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,680
+ 8.0%


میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,630
+ 8.0%


میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,220
0.0%


میلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,620
+ 0.8%


میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,620
+ 2.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/1
24,960
-1.4%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,440
0.0%


میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,440
0.0%


میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,130
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
25,320
+ 8.2%


میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1402/12/1
25,050
+ 8.8%


میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A3 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1402/12/1
25,140
+ 8.7%


میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,310
+ 1.9%


میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,480
+ 0.4%


میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,300
-0.4%


میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,180
+ 0.8%


میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,490
+ 1.2%


میلگرد آجدار هیربد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,170
+ 1.0%


میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
5,830


میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,490
0.0%


میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,030
-0.8%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,680
+ 0.7%


میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,680
+ 0.4%


میلگرد ساده ۱۲  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/1
25,690
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی