میلگرد 10

میلگرد 10


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار فولاد ثامن 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,400
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,120
+ 1.6%


میلگرد آجدار پردیس 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,180
+ 0.4%


میلگرد آجدار پردیس 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,980
+ 0.4%


میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,400
+ 0.4%


میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,850
+ 0.4%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,960
+ 1.1%


میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,310
0.0%


میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,310
0.0%


میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,030
0.0%


میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,580
+ 0.4%


میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,680
+ 8.0%


میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,400
0.0%


میلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,990
+ 0.8%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,440
0.0%


میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,440
0.0%


میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,400
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
25,600
+ 8.1%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
25,320
+ 8.2%


میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A3 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1402/12/1
25,230
+ 8.7%


میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A2 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1402/12/1
25,140
+ 8.7%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,990
+ 1.8%


میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
25,320
+ 4.2%


میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,680
+ 0.7%


میلگرد آجدار هیربد 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,120
+ 1.0%


میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,590
+ 1.1%


میلگرد آجدار بردسیر کرمان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
6,040


میلگرد آجدار بردسیر کرمان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
5,920


میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,030
-0.8%


میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,710
+ 1.2%


میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
25,320
+ 0.4%


میلگرد آجدار هیربد 10 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/23
5,090
0.0%


میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/30
25,690
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی