قیمت میلگرد 18

میلگرد 18


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار نورد کاسپین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/19
25,450
0.0%


میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,450
+ 1.1%


میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1403/1/21
25,730
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1403/1/21
26,180
0.0%


میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,730
0.0%


میلگرد آجدار خلیج فارس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,180
0.0%


میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,050
0.0%


میلگرد آجدار آریان فولاد 18 A3 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1403/1/21
25,180
-0.4%


میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
24,820
0.0%


میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,450
0.0%


میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
26,820
0.0%


میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,270
0.0%


میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
24,820
0.0%


میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
24,820
-4.2%


میلگرد آجدار پردیس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,000
0.0%


میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
24,270
-2.6%


میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
24,590
-0.6%


میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
25,450
0.0%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
26,360
-1.7%


میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
26,910
0.0%


میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/21
27,180
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 18 A3 شاخه کارخانه

کیلوگرم 1403/1/20
26,090
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1403/1/19
26,180
-0.3%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی