قیمت میلگرد 16

میلگرد 16


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار اروند 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,570
+ 1.2%


میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,210
0.0%


میلگرد آجدار نورد کاسپین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,300
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
24,310
+ 2.7%


میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,120
+ 1.2%


میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,760
+ 2.4%


میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,490
+ 2.0%


میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,200
0.0%


میلگرد آجدار هیربد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,980
+ 0.8%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
24,310
+ 0.4%


میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,850
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,030
+ 0.4%


میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,580
+ 0.4%


میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,750
+ 0.8%


میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,490
+ 1.2%


میلگرد آجدار خرم آباد 16 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
830


میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,750
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,400
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/7
23,030
0.0%


میلگرد آجدار پردیس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,660
-0.8%


میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/7
23,210
+ 0.4%


میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
22,750
+ 0.4%


میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 16 A3 شاخه کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
23,400
+ 1.6%


میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
24,130
+ 0.4%


میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/7
24,270
+ 0.6%


میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/5
23,580
+ 1.6%


میلگرد آجدار خلیج فارس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/2
21,930
+ 0.4%


میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/7
25,690
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی