قیمت میلگرد نیشابور

میلگرد نیشابور


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
22,800
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/25
22,290
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
21,650
+ 0.4%


میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/25
22,200
+ 0.4%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی