قیمت میلگرد میانه

میلگرد میانه


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


قیمت میلگرد 10 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,950
0.0%


قیمت میلگرد 12 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,950
0.0%


قیمت میلگرد 14 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,450
0.0%


قیمت میلگرد 16 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,450
0.0%


قیمت میلگرد 18 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,640
0.0%


قیمت میلگرد 20 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,450
0.0%


قیمت میلگرد 22 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,550
0.0%


قیمت میلگرد 25 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,550
0.0%


قیمت میلگرد 28 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,450
-0.9%


قیمت میلگرد 32 میانه

کیلوگرم 1403/1/15
25,450
-0.9%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی