قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/2/31 )

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
5.5 کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم 1403/2/31
24,550
-1.1%

6.5 کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم 1403/2/31
24,550
-1.1%

میلگرد ساده ابهر


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/2/31 )

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
5.5 کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم 1403/2/31
24,550
-1.1%

6.5 کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم 1403/2/31
24,550
-1.1%

میلگرد ساده نطنز


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/2/31 )

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6.5 کلاف A1 بنگاه تهران نطنز کیلوگرم 1403/2/31
25,090
+ 0.7%

6.5 کلاف A1 کارخانه نطنز کیلوگرم 1403/2/31
24,550
-1.1%

میلگرد ساده متین


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/2/31 )

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

12 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

14 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

16 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

18 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

20 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

22 شاخه A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

25 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1403/2/31
26,820
0.0%

میلگرد ساده ملایر


آخرین بروزرسانی :


روز های قبل
( 1403/2/31 )

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6.5 کلاف A1 بنگاه تهران ملایر کیلوگرم 1403/2/31
25,090
+ 0.7%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی