قائم

قیمت قائم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 10 آجدار A3 قائم میله گرد 10 انبار ایران آهن قائم 24,300 تومان
میلگرد 12آجدار A3 قائم میله گرد 12 انبار ایران آهن قائم 19,120 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 قائم میله گرد 16 انبار ایران آهن قائم 22,900 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 قائم میله گرد 22 انبار ایران آهن قائم 22,800 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 قائم میله گرد 8 انبار ایران آهن قائم 0 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 قائم میله گرد 18 انبار ایران آهن قائم 22,800 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 قائم میله گرد 32 انبار ایران آهن قائم 18,700 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 قائم میله گرد 20 انبار ایران آهن قائم 18,700 تومان