ابرکوه

قیمت ابرکوه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 18 انبار ایران آهن ابرکوه 18,620 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 25 انبار ایران آهن ابرکوه 18,530 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 14 انبار ایران آهن ابرکوه 18,700 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 22 انبار ایران آهن ابرکوه 18,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 12 انبار ایران آهن ابرکوه 19,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 28 انبار ایران آهن ابرکوه 18,100 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 20 انبار ایران آهن ابرکوه 18,530 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه میله گرد 16 انبار ایران آهن ابرکوه 18,700 تومان