میلگرد ۲۸


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,140
0.0%


میلگرد آجدار نورد کاسپین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
26,880
0.0%


میلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,960
0.0%


میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,680
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/23
26,790
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,870
0.0%


میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,230
0.0%


میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,410
0.0%


میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,690
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
27,070
0.0%


میلگرد آجدار خلیج فارس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,770
0.0%


میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,770
0.0%


میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,500
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,870
0.0%


میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,590
0.0%


میلگرد آجدار هیربد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,860
0.0%


میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,690
0.0%


میلگرد آجدار پردیس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
24,860
0.0%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
27,160
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,230
0.0%


میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,050
0.0%


میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
26,510
0.0%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/22
25,870
0.0%


میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/22
25,690
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی