میلگرد ۲۸

میلگرد ۲۸


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار نورد کاسپین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,940
0.0%


میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,480
+ 0.8%


میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,660
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,210
+ 0.4%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,400
+ 1.1%


میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,390
+ 0.4%


میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,120
0.0%


میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,750
0.0%


میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,210
+ 0.4%


میلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,850
+ 0.8%


میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/12/1
22,750
-1.6%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
23,260
0.0%


میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
22,940
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/1
24,960
+ 8.4%


میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,290
+ 2.1%


میلگرد آجدار خلیج فارس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
21,840
0.0%


میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,290
+ 0.4%


میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
23,490
+ 4.5%


میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,110
-0.4%


میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,570
+ 1.2%


میلگرد آجدار هیربد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,750
+ 1.0%


میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,110
-0.8%


میلگرد آجدار پردیس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
22,940
+ 0.4%


میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/30
24,450
+ 0.4%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی