قیمت میلگرد 8

میلگرد 8


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,690
0.0%


میلگرد آجدار پردیس 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
26,010
0.0%


میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,960
0.0%


میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
26,240
0.0%


میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
27,710
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
26,790
0.0%


میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
26,150
0.0%


میلگرد آجدار هیربد 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,460
0.0%


میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
29,000
0.0%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
27,620
0.0%


میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
25,780
0.0%


میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/23
27,850
0.0%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/22
26,700
0.0%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/22
26,150
0.0%


میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/22
28,170
0.0%


میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/12/16
27,070
+ 0.7%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی