قیمت لوله گاز خانگی

لوله گاز خانگی


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
425,230
0.0%

1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
604,770
0.0%

1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/26
595,320
0.0%

1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
1,039,450
0.0%

1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
746,510
0.0%

1/4 1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
770,140
0.0%

2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
1,067,800
0.0%

2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
1,247,340
0.0%

1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
1,370,180
0.0%

“3/4 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1402/12/26
425,230
0.0%

5 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/26
2,903,480
0.0%

5 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/26
3,878,520
0.0%

6 اینچ 3 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/26
3,499,340
0.0%

6 اینچ 4 شاخه 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران شاخه 1402/12/26
4,658,560
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی