قیمت میلگرد 14

میلگرد 14


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


میلگرد آجدار اروند 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,110
-4.4%


میلگرد آجدار نورد کاسپین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,400
0.0%


میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/11
23,030
0.0%


میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,290
-0.8%


میلگرد آجدار خلیج فارس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
21,740
-4.0%


میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,940
-0.8%


میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,950
+ 1.2%


میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,390
-2.4%


میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
24,270
+ 1.9%


میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,480
-0.8%


میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,850
0.0%


میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,850
-2.7%


میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
24,040
+ 2.7%


میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,400
-1.9%


میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,670
-1.5%


میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,120
-1.8%


میلگرد آجدار هیربد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,750
-0.8%


میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,290
-1.6%


میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,400
+ 1.2%


میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,950
0.0%


میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/14
22,750
-2.7%


میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,390
-1.2%


میلگرد آجدار پردیس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,300
-1.2%


میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,350
0.0%


میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا 14 A3 شاخه کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,300
-1.2%


میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,210
0.0%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,940
-7.4%


میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
24,310
0.0%


میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,940
0.0%


میلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
23,030
0.0%


میلگرد آجدار بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
22,940
0.0%


میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/14
24,040
0.0%


میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران

کیلوگرم 1402/11/14
22,750
-1.2%


میلگرد آجدار آریان فولاد 14 A3 شاخه 12 متری

کیلوگرم 1402/11/14
23,300
-7.6%


میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A2 شاخه 12 متری کارخانه

کیلوگرم 1402/11/7
8,350
+ Infinity%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی