قیمت لوله داربست

لوله داربستی اصفهان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1/2 1 اینچ 2 6متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/24
36,150
-0.5%

1/2 1 اینچ 2.5 6متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/24
36,150
-0.5%

1/2 1 اینچ 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/24
36,150
-0.5%

لوله داربستی تهران


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1/2 1 اینچ 2 6متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/24
37,250
0.0%

1/2 1 اینچ 2.5 6متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/24
37,250
0.0%

1/2 1 اینچ 3 6متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/24
37,250
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی