فولاد مبارکه

قیمت فولاد مبارکه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 8 ناودانی 8 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 24,600 تومان
ناودانی 12 ناودانی 12 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 24,900 تومان
ناودانی 10 نبشی 10 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 24,800 تومان
قوطی پروفیل ورق اهوازی پروفیل 2/5 میلیمتری انبار ایران آهن 37,200 تومان
ورق سیاه ضخامت 12 ورق 1500 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 34,700 تومان
ورق سیاه ضخامت 15 ورق 1500 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 0 تومان
ورق سیاه ضخامت 10 ورق 1500 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 34,700 تومان
ورق سیاه ضخامت 8 ورق 1500 انبار ایران آهن فولاد مبارکه 36,900 تومان