زاگرس

قیمت زاگرس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس میله گرد 25 انبار ایران آهن زاگروس 19,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس میله گرد 22 انبار ایران آهن زاگرس 19,000 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس میله گرد 18 انبار ایران آهن زاگرس 19,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس میله گرد 12 انبار ایران آهن زاگرس 0 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس میله گرد 16 انبار ایران آهن زاگرس 19,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس میله گرد 32 انبار ایران آهن زاگرس 18,600 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس میله گرد 14 انبار ایران آهن زاگرس 19,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس میله گرد 20 انبار ایران آهن قائم 18,700 تومان