ایران آهن

قیمت ایران آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه 0/55 ورق گالوانیزه 1000 انبار ایران آهن ایران آهن 43,000 تومان
ورق گالوانیزه 0/40 ورق گالوانیزه 1250 انبار ایران آهن کاشان کارخانه 49,800 تومان
نبشی 6 نبشی 6 انبار ایران آهن ایران آهن 23,700 تومان
نبشی 10 نبشی 10 انبار ایران آهن ایران آهن 23,500 تومان
نبشی 7 نبشی 7 انبار ایران آهن ایران آهن 24,500 تومان
نبشی 4 نبشی 4 انبار ایران آهن ایران آهن 24,300 تومان
نبشی 5 نبشی 5 انبار ایران آهن ایران آهن 23,700 تومان
قوطی پروفیل ورق گیلان پروفیل 3 میلیمتری انبار ایران آهن 37,200 تومان