قیمت تیرآهن فایکو

تیرآهن فایکو


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات


تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 

1403/1/26
4,026,360
+ 3.0%


تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران

1403/1/26
5,150,000
+ 3.0%


تیرآهن    18 فایکو 12 متری بنگاه تهران 

1403/1/26
6,086,360
+ 3.0%


تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران

1403/1/26
8,146,360
+ 3.0%


تیرآهن  22 فایکو 12 متری بنگاه تهران

1403/1/26
9,644,550
+ 3.0%


تیرآهن   24 فایکو 12 متری بنگاه تهران

1403/1/26
10,768,180
+ 3.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی